texture

Zapytania Ofertowe -

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU NR 1/RPO/ZZPII/2021ŚRODKI DP PIELĘGNACJI I HIGIENY

06.05.2021

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/ZZPII/2021 – ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I HIGIENY

27.04.2021

ROZSTRZYGNIĘCIA

16.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 3

Status: Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy

Gabinet Fizjoterapii TERAPEUTA Rafał Wiśniewski

Chrząstów 156

39-331 Chorzelów

Data wpływu oferty – 09.04.2021 r.

Cena za przedmiot zamówienia – 264 000 zł brutto

16.04.2021

Zapytanie Ofertowe nr 2

Status: Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy

SENIMED Józefa Cuber

ul. Warneńczyka 7/36

39-300 Mielec

Data wpływu oferty – 12.04.2021 r.

Cena za cały przedmiot zamówienia (18 600 godzin świadczenia usług specjalistycznych) – 706 800 zł brutto

16.04.2021

Zapytanie Ofertowe nr 1

Status: Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy

SENIMED Józefa Cuber

ul. Warneńczyka 7/36

39-300 Mielec

Data wpływu oferty – 12.04.2021 r.

Cena za cały przedmiot zamówienia (18 600 godzin świadczenia usług opiekuńczych) – 558 000 zł brutto

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/8.3/ZZPII

06.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/8.3/ZZPII

06.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/8.3/ZZPII

06.04.2021