Slide

Zapraszamy do udziału
w projekcie
"Zdążyć z pomocą - II Edycja"

O projekcie

Projekt „Zdążyć z pomocą – II Edycja” RPPK.08.03.00-18-0009/20 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu 1 888 080,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE 1 793 676,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym rehabilitacji/fizjoterapii) oraz poprawa codziennego funkcjonowania 40 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego w okresie od 01.04.2021 do 31.07.2022 r.

Napisz do nas

Napisz do nas

  Kontakt

  Adres

  ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

  e-mail

  alicja.sukiennik@lootus.pl

  Telefon

  881-400-906